Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

„Legia Akademicka” – V edycja projektu

„Legia Akademicka” – V edycja projektu

4 listopada 2021 r. odbyła się konferencja Sekretarza Stanu w MEiN Włodzimierza Bernackiego oraz Sekretarza Stanu w MON Wojciecha Skurkiewicza. Ministrowie na konferencji opowiedzieli o programie „Legia Akademicka”, który jest skierowany do studentów zainteresowanych szkoleniem wojskowym.

– Jest to program bardzo ważny z różnych względów, zarówno z punktu widzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, jak i Ministerstwa Obrony Narodowej. Do chwili obecnej udało się przeszkolić w wymiarze teoretycznym ponad 16 tyś. osób, jeśli chodzi o stronę praktyczną przeszkolono ok 9 tys. osób – zaznaczył wiceminister Włodzimierz Bernacki.
Sekretarz Stanu w MEiN podkreślił, że rolą ministerstwa jest umożliwienie studentom polskich uczelni podjęcia szkolenia teoretycznego, a później na terenie jednostek wojskowych szkolenia praktycznego. Zaznaczył także, że program jest niezwykle istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego naszego państwa.
– Tradycja Legii Akademickiej  jest niezwykle długa. To, co jest związane z bezpieczeństwem narodowym i kwestiami niepodległości szczególnie leżało na sercu młodemu pokoleniu. Stąd program ten skierowany jest właśnie do ludzi młodych – powiedział wiceminister.
Podczas swojego wystąpienia wiceminister Wojciech Skurkiewicz podziękował Ministerstwu Edukacji i Nauki inicjatywy i zapewnił o wsparciu MON w promocji tego projektu.