Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Nauka dzisiaj

Grafika 576 badaczy z grantamI NCN

576 badaczy z grantami NCN

576 badaczy otrzyma blisko 491 mln zł na realizację badań w ramach konkursów OPUS 23, PRELUDIUM 21 oraz POLONEZ BIS 2. Naukowcy zajmą się m.in.