Programy i przedsięwzięcia dla studentów, naukowców i instytucji

Joanna Ekstowicz

5 lat programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ponad 2 tys. osób kształci się w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Obecność naukowców w przedsiębiorstwach umożliwia kreowanie technologii, które zwiększają efektywność i konkurencyjność firm działających