Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Joanna Ekstowicz

Nowy rok akademicki 2023/2024

Przed nami nowy rok akademicki 2023/2024, w którym konsekwentnie będziemy kontynuowali inicjatywy ukierunkowane na innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką oraz