Programy i przedsięwzięcia Ministra dla studentów, naukowców i instytucji

Joanna Ekstowicz

Nowy rok akademicki 2023/2024

Przed nami nowy rok akademicki 2023/2024, w którym konsekwentnie będziemy kontynuowali inicjatywy ukierunkowane na innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką oraz wspierali naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, w rozwoju ich

Mężczyzna z laptopem stoi w sali superkomputerów, obok napis Naukowcy z Polski laureatami prestiżowych grantów ERC.

Dwóch naukowców z Polski laureatami prestiżowych grantów ERC

Dr hab. Maciej Trusiak z Politechniki Warszawskiej i dr Łukasz Sterczewski z Politechniki Wrocławskiej znaleźli się w gronie 400 laureatów ERC Starting Grants – prestiżowych grantów przyznawanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych